Därför startade vi Folklek, Johan och Katja berättar i tidningen

2021-06-15 - I en artikel i dagens Enköpings-Posten  berättar vi om bakgrunden till varför vi startade Folklek. Vi berättar om hur pandemin i kombination med en ökad medvetenhet om fysisk aktivitet har gjort att allt fler vistas utomhus och att publika utemiljöer aldrig har använts så mycket som nu.  Vidare berättar vi...

Lappset-avhoppare startar nytt bolag i lek- och sportbranschen

Enköping den 8 juni 2021 - Nu etableras ett nytt företag, Folklek AB, i branschen för lekplats-, tränings- och parkutrustning. Grundarna Katja Skånér och Johan Hedengren kommer närmast från Lappset Sweden i rollerna som VD respektive försäljningschef. I Folkleks sortiment märks bland annat lekställningar i Svanen-certifierad OrganoWood jämte ett stort utbud...