Lekplats mitt i staden

Utegym med gymredskap

Idrottsplats med utegym

Tillgänglighetsanpassad lekplats

Förskolegård med balans- och klätterlek

Lekplats med dinosaurietema, serien Dino

Klätternät på förskolegård

Lekplats med flis som fallskydd

Lekplats med småbarnslek

OrganoWood-serien på en förskolegård

Jumbo-klätternät på en lekplats

Förskolegård

Utegym med fitnessredskap

Förskolegård med gungor och klätterlek

Lekplats med gult tema

Utegym med gymredskap 

Temalek på lekplats 

Multiarena i trä

Aktivitetsplats för barn och vuxna