Garantivillkor för lekplats-, sport- och parkutrustning

Våra garantier gäller från att produkten lämnar fabriken och påbörjar sin resa till dig. Garantivillkoren gäller under förutsättning att Folkleks instruktioner avseende fundament, montering och underhåll har följts.

Garantitiderna nedan avseende fel och brister som beror på material-, röta– eller produktionsfel:

20 år

 • Bärande stålkomponenter och komponenter i rostfritt stål
 • Komponenter och paneler i HPL och HPDE
 • Linax-behandlade komponenter

15 år

 • Aluminium komponenter

10 år

 • Röta på ytbehandlade träkomponenter
 • Röta på Robinia-komponenter
 • Galvaniserade och olackerade stål- och metallkomponenter
 • Betongkomponenter

5 år

 • Produkter med fjädrar
 • Plast- och glasfiberprodukter
 • Stålförstärkta nät och rep
 • Obehandlade träkomponenter

2 år

 • Felaktig funktion i produkter med rörliga delar
 • Kedjor och stålvajrar
 • Gummikomponenter
 • Komponenter i plywood
 • Övriga komponenter

1 år

 • Nät och rep utan stålförstärkning
 • Klisterdekaler
Folkleks garanti gäller inte:
 • Normalt slitage som uppkommer genom användning av produkten såsom repor, bucklor, avskavd färg etc.
 • Vid vandalism och oaktsam hantering av produkten
 • Vid felaktig förvaring eller felaktig installation
 • Vid naturkatastrofer såsom extremväder
 • Om produkten inte har underhållits enligt instruktion
 • Rost som en följd av saltvatten. För produkter som placeras närmare än 200 m meter från havet gäller halverad garantitid för korrosionsskada.
 • Vid mindre sprickor, böjningar, kvistar eller kåda på träkomponenter.
 • Kostnaden för installation av delar som byts under garantitiden
 • Om produkten monteras på annat sätt än vad som står angivet i Folkleks monteringsanvisning
 • Om produkten har ändrats eller lagats av annan än en representant från Folklek
För garantitid och villkor gäller följande:

Garantin börjar gälla när produkten lämnar fabriken. För komponenter som repareras eller byts ut gäller den tid som återstår av den ursprungliga garantitiden. Garantin kan inte överlåtas och gäller endast den som har beställt produkten från Folklek. Garantin gäller endast då montering, förankring och underhåll gjorts enligt Folkleks anvisningar. En dokumentation som visar hur installations- och underhållsarbetet har skötts kan komma att begäras vid ett reklamationsärende.

Garantin täcker utbyte av komponent som visats sig vara fel eller bristfälliga vid normalt nyttjande. Folklek kommer då att efter eget val och inom rimlig tid att byta ut komponenten som har ett fel eller som är bristfällig. Folklek förbehåller sig rätten att ersätta med annan produkt vid behov. Garantin täcker varken arbetskostnaden för att demontera den del som ska reklameras eller kostnaden för att återinstallera reparerad eller utbytt komponent.

Reklamationer ska skickas till Folklek på info@folklek.se inom tre månader från att ett fel på produkten har identifierats.

Folkleks ansvar för defekta produkter eller delar begränsas till vad som anges i garantivillkoren ovan.

Denna garanti gäller för beställningar levererade efter den 1 januari 2021.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Folklek logga