Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Folklek säljer lek-, sport-, och parkutrustning för publika utemiljöer där barn, ungdomar och vuxna kan leka, aktivera sig och umgås.  Vår målsättning är att vara en hälsofrämjande aktör som bidrar till en hållbar utveckling där hushållning med resurser och miljöhänsyn är vägledande.

Vårt ansvar

jochan och katja1 2

Att behandla folk med respekt är fundamentalt för oss. Det är så vi gör affärer. Vi behandlar våra kunder och leverantörer som vi själva vill bli behandlade. Vi behandlar varandra och oss själva så vi är glada på jobbet och sover gott om natten.

Våra mål kommer alltid vara desamma. Att ha roligt, göra ett bra jobb, vara den mest värdeskapande leverantören för våra kunder, våga testa nytt, tänka på detaljerna, vara snälla, ärliga, bry oss om vår omvärld, ge tillbaka och fortsätta lära.

Vi tar ansvar för våra handlingar och för resultatet. Vi är ansvarsfulla företagare och spenderar inte mer än vi har. Vi slösar inte pengar på onödigheter. Vi tänker långsiktigt och är i branschen för att stanna.

För oss är det fundamentalt att Folklek förblir den snälla och mest värdeskapande aktören på marknaden. Det är därför av största vikt att alla medarbetar är väl insatta i företagets vision, kärnvärden och uppförandekod. Det är dessa principer som vägleder oss i vårt arbete.

Katja och Johan, grundare av Folklek

jochan och katja1 2
photo 1502086223501 7ea6ecd79368

Hållbarhetspolicy och mål

Folklek tar ansvar och bedriver verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, med respekt för mänskliga rättigheter och miljön. Vi arbetar aktivt för att identifiera och hantera risker i hela leveranskedjan och strävar efter att minska vår miljöpåverkan.

photo 1497169241456 27fe7cce291c

Folkleks vision och kärnvärden

Lika tydlig som vår visionen är värderingarna vi lever efter. Våra kärnvärden hjälper oss att fatta rätt beslut i ett stressat läge och formar hur vi jobbar, bemöter andra och gör affärer.

photo 1504294309125 4439ff693e3b

Folkleks uppförandekod

Grunden för Folkleks uppförandekod är våra kärnvärden. Tillsammans med dessa omfattas uppförandekoden av ytterligare initiativ som Folklek har antagit att följa. Till dessa hör FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Folkleks hållbara fundament möjliggör allt vi gör. Med hållbara produkter, engagerade medarbetare och nära relation med leverantörer och kunder, skapar vi en hållbar och ansvarsfull värdekedja. Vi är övertygade om att lek och fysisk aktivitet utomhus har betydelsen för människors välmående och hälsa. De gemenskapsytor vi skapar främjar inte bara folkhälsan, utan bidrar även till ett tryggare och mer hållbart samhälle.

Vi strävar efter en framtid där vi inte är beroende av fossila resurser och där hållbara alternativ är det naturliga valet. Folklek har en stark vision om att skapa en hållbar framtid och vi är stolta över att vara en del av den.

Läs vidare om hur vi jobbar med hållbarhet

photo 1509635776280 892e4447ff86

Hållbara leveranskedjor

Folklek tar ansvar och bedriver verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, med respekt för mänskliga rättigheter och miljön. Vi arbetar aktivt för att identifiera och hantera risker i hela leveranskedjan och strävar efter att minska vår miljöpåverkan. 

photo 1546193229 e200b04daf4e

Riskanalys och avikelsehantering

Folklek strävar efter en hållbar och ansvarsfull leverantörskedja där alla inköpsbeslut ska ske i enlighet med affärsetiska principer och uppsatta hållbarhetskriterier. Vi ställer krav på våra underleverantörer och väljer aktivt bort samarbeten med leverantörer som inte delar våra värderingar och de krav vi ställer avseende hållbarhet, miljö och kvalitet. 

karta globala malen logo och ikoner 980x483 80

Vårt arbete och Agenda 2030

Vi på Folklek är fast beslutna att bidra till en mer hållbar framtid genom att integrera Agenda 2030 i vår verksamhet. Med utgångspunkt i vår strategi och verksamhet har vi valt ut åtta av FN:s globala mål, och ett antal konkreta delmål, inom vilka vår största påverkan finns och där vi har störst möjlighet att bidra.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Folklek logga