Lekplatsutrustning får barn att utvecklas

För ett litet barn finns det få aktiviteter som är mer spännande än att besöka en lekplats. Lekutrustningen som finns på lekplatsen har fler fördelar än att bara vara rolig. I leken utvecklas motoriska, kognitiva färdigheter samtidigt som barnen lär sig det sociala samspelet med andra barn. Lekplatsutrustning såsom kompisgungor, gungbrädor och gungdjur kräver styrka för att använda samtidigt som det utvecklar barnets balans, koordination och många andra färdigheter som är nödvändiga.

Lekplatsutrustning

Lek är mer än bara lek

För ett litet barn finns det få aktiviteter som är mer spännande än att besöka en lekplats. Lekutrustningen som finns på lekplatsen har fler fördelar än att bara vara rolig.

I leken utvecklas motoriska, kognitiva färdigheter samtidigt som barnen lär sig det sociala samspelet med andra barn. Lekutrustning såsom en kompisgunga, gungbrädor och gungdjur kräver styrka för att använda samtidigt som det utvecklar barnets balans, koordination och många andra färdigheter som är nödvändiga.

Vilken lekutrustning skapar fantastiska lekplatser?

Plasterna som barn dras till för att leka kommer i många olika former och utseende. En fantastisk lekplats kan vara i en skog, i någons trädgård eller en konstnärlig skulptur för miljoner kronor. Så vilken typ av lekutrustning skapar en fantastisk lekplats?

Tänk på det när du planerar din lekplats:

Varierade lekmoment

Barn upptäcker världen genom lek när de är små. Många lekplatser fokuserar på aktivitet och de fysiska aspekterna av lek, viktiga delar i sig men en riktigt bra lekplats främjar barns utveckling genom att erbjuda lekutrustning med flera typer av lek. När man ska skapa den perfekta lekplatsen ska man tänka in lekutrustning som får barnen att använda kropp och sinne för att interagera i lekmiljön och med de andra barnen.

  • Aktiv lek – uppnås med lekutrustning som gör att barnen springer, hoppar, klättrar, snurrar. Alltså exempelvis karuseller, klätterställningar och lektorn med rutsch.
  • Sensorisk lek – här handlar det om att lekplatsen ska beröra barnens sinnen. Det kan göras med lekutrustning såsom musikinstrument, lek och spelpaneler med olika vinklar och former samt olika färger.
  • Kreativ lek – den här typen av lek handlar om att pyssla, dansa, leka rollekar och lekutrustning som främjar detta är lekhus med viss inredning så barnen kan leka rollekar, gungdjur eller varför inte lekskulpturer i gummi.
  • Fantasilek -Den formen av lek handlar om att leka påhittade lekar och passande lekutrustning för att stimulera fantasilek är därför gömslen där barn kan leka kojlekar, lekskepp som kan förvandlas till en piratbåt eller varför inte en temalekplats där själva temat kan tolkas vidare till en lek som barnen själva förstår.
  • Social lek – här handlar det om att turas om, stå i kö och att samarbeta. Lekutrustning som skapar detta kan vara en linbana där barnen får vänta på sin tur och hjälper varandra på och av. Eller varför inte lekprodukter som skapar förutsättningar för att leka affär.
  • Reflekterande lek -långsammare lek som handlar om att vila, dagdrömma och småprata med en kompis. Här funkar lekutrustning såsom en kompisgunga eller ett nät högst upp på en klätterställning där man kan ligga och slappa lite.

Självklart leker barn på andra sätt än dessa som är nämna här. Men det kan vara en god idé när man utformar sin lekplats att tänka ett varv till vad som uppnås med den lekutrustning som man avser att placera på ytan.

Rumslighet på lekplatsen

Det här handlar att försöka skapa en känsla av ett rum i rummet. En lekplats utan rumskänsla ser platt och tråkig ut, den blir ganska identitetslös. En lekplats med en stark rumslighet knyter an till samhällets kultur, plats och anda. Att känna tillhörighet till en plats och kulturen där man bor är nyckeln till många magiska lekplatser. Det skapar en slags stolthet och stärker tillhörigheten. För att uppnå detta när man planerar en lekplats så kan man låta tematisera lekplatsutrustningen efter något vedertaget och som alla kan känna igen sig i; årliga högtider, landskapet runtomkring, arkitektur i en närliggande stad, väder eller annat som får människor att känna igen sig. Att ge lekutrustning detaljer som kom kan förvandlas till en rumslighet eller ett påhittat lekområde kan göra stor skillnad; ett lekhus som med fantasi kan förvandlas till en affär är ett exempel på detta.

Förlita dig på barnens egen kreativitet

Vi vuxna har en tendens att sätta etiketter på och ge förklaringar till hur en viss typa av lekutrustning ska användas: rutschkanor är till för att åka i, gungor är till för att gunga i och ett klätternät ska man klättra i. Men barn är gränslösa i sin kreativitet och kommer alltid att hitta nya sätt att använda lekredskapen, många gånger på ett sätt som de inte var avsedda för. En bra lekplats uppmuntrar och litar på barns kreativitet att hitta nya sätta att leka och använda lekutrustningen på lekplatsen. En bra tumregel när man designar e lekplats är därför att använda sig av lekutrustning som kan användas på många olika sätt – ju mer plats för tolkning det finns desto bättre.

Hemligheter och överraskningar

Barn ser världen med andra ögon än vi vuxna och ser små underverk i detaljer och små händelser. För små barn ligger därför magin med en lekplats ibland mer i de små detaljerna än i den totala lekutrustningen. Så när man utformar en lekplats är det bra att försöka lägg till små överraskningar som kan upptäckas under leken. Det kan handla om detaljer inuti ett lekhus, roliga spelväggar och gömslen under en lekställning. Det kan handla om att ha lekelement som låter såsom exempelvis en xylofon där man kan klinka lite eller ett rör som man kan ropa på kompisen som står en bit ifrån i.

Lekplatsens flöde och yta

Barn leker inte i raka linjer, man vill därför bygga lekplatsen så att lekutrustningen och lekredskapen har ett naturligt flyt mellan sig. Det innebär att de olika lekredskapen är sammankopplade trots sina säkerhetsavstånd. En bra riktning eller flöde på en lekplats ger barnen möjlighet att utforska och upptäcka när de kliver in på lekplatsen.

Skapa delar för att leka i centrum och lite vid sidan av

Alla barn vill inte, eller vågar inte, leka på den stora lekställningen mitt på lekplatsen. Kanske är det extra mycket stoj och högljutt där, något som kan verka skrämmande för ett blygt eller försiktigt barn. Man kan exempelvis tänka sig att en rutschkana och en klätterställning kan bli en del där med mycket tjo och tjim, spring och aktivitet. En yta med en balansbana nära marken eller en hängmatta kan kanske inspirera till lite lugnare lek och reflektion. Man måste ge plats för denna typ av ytor och lekutrustning också, så alla barn hittar hem på lekplatsen och känner sig välkomna.  

Inkluderande lekplatser

Tänk på behoven hos barn med funktionedsättningar när du planerar lekplatsen. En funktionsnedsättning kan vara både psykisk och fysisk, och barnen kan vara i olika ålder och styrka och förmåga att röra sig kan variera. Det är svårt att skapa en lekplats där varje del är lika tillgänglig för alla barn, det kommer troligen att bli en ganska tråkig lekplats. Det kan också få den oavsiktliga konsekvensen att barn med funktionsnedsättning segregeras.

Fokusera istället på att planer för en inkluderande lekplats med tillgänglig lekutrustning där barn, oavsett förmåga, kan leka tillsammans. För att göra det ska man göra underlaget tillgängligt, sand går bort medan gummi och konstgräs skapar enkel access med exempelvis en rullstol.

Bra lekutrustning för inkluderande lekplatser kan vara en barriärfri karusell, en kompisgunga och lekpaneler som placeras bredvid varandra i marknivå. Vidare har vi på Folklek även tillgängliga studsmattor som funkar att studsa med rullstol i jämte gungbrädor som är lika roliga för barn med som utan funktionsnedsättningar.  

Glöm inte basgrejerna på lekplatsen

Se till att din fantastiska lekplats med inbjudande och spnnande lekutrustning har de grundläggande nödvändigheterna för sociala möten och vila:

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Folklek logga