Miljö- och kvalitetsarbete

Hållbarhetsarbete

Folklek säljer lek-, sport-, och parkutrustning för publika utemiljöer där barn, ungdomar och vuxna kan leka, aktivera sig och umgås.  Vår målsättning är att vara en hälsofrämjande aktör som bidrar till en hållbar utveckling där hushållning med resurser och miljöhänsyn är vägledande.

Tillsammans med våra kunder förbättrar vi liv

Folklek skapar lek och aktivitet som förbättra liv. Varje dag” – Viljan att göra skillnad kommer från hjärtat, genomsyrar hela vår verksamhet och är en del av vår mission. Vi är övertygade om att lek och fysisk aktivitet utomhus har betydelse för människors välmående och hälsa. De lekplatser, utegym och gemenskapsytor vi skapar främjar inte bara folkhälsan, utan bidrar även till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Med dig som kund i fokus sätter vi stolthet i att de produkter vi möblerar samhället med håller hög kvalitet avseende säkerhet, livslängd, funktion och design.

CSR och leverantörsansvar

Att vi står bakom CSR -Corporate Social Responsibility är självklart och innebär att vi tar vårt ansvar och har en plan för vårt hållbarhetsarbete ur ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv. Vi är övertygade om att ett gott hållbarhetsarbete inte bara sparar på våra gemensamma resurser utan även gynnar oss som företag.

Vi ställer krav på våra underleverantörer och väljer aktivt bort samarbeten med leverantörer som inte delar våra värderingar och de krav vi ställer avseende hållbarhet, miljö och kvalitet. 

För att säkerställa detta har vi upprättat en uppförandekod (Code of Conduct) med principer för socialt ansvar såsom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som all våra leverantörer har undertecknat. Uppförandekoden har principer hämtade från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s konvention om arbetsrätt.

Miljöarbete

Med stöd i vår miljöpolicy och kvalitetspolicy bedriver vi vårt arbete på ett sätt som motsvarar de certifierade ledningssystemen för miljö och kvalitet, ISO 14001 respektive ISO 9001. Folklek är ett nystartat företag med hög kompetens och erfarenhet både gällande våra kunders önskemål och förväntningar på vår verksamhet och att arbeta konsekvent och målstyrt med miljö- och kvalitetsfrågor.

 

Aktivt miljöarbete

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete med förebyggande aktiviteter för hur vi kan sänka våra koldioxidutsläpp för att på så vis bidra till att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, ansvarsfullt och säkert både för både vår generation som kommande. Vårt miljöengagemang märks bland annat i beslutet att inte använda tryckta kataloger och broschyrer, i vår marknadsföring arbetar vi uteslutande digitalt med hemsidan som bas för all produktinformation. Vidare köper vi energi från förnybara energikällor och vi har, genom påtryckningar på underleverantörer, lyckats minska emballagemängden som används vid transporter. På så vis minskas avfallet och transportutrymmet kan maximeras med färre leveranser som följd. 

För frakter använder vi de stora fraktbolagen och försöker alltid att samordna leveranser i den mån det är möjligt. På så sätt undviker vi flera leveranser till samma mottagare och kan nyttja transportörens fraktutrymme på bästa möjliga sätt. Läs mer om hur vi arbetar för att minska den klimatpåverkan som våra transporter och leveranser av lek- sport- och parkutrustning innebär i dokumentet ”Klimatpolicy för transporter” här nedanför.

Alla medarbetare på Folklek är ansvariga för att minska vår miljöpåverkan och att vår miljöpolicy efterlevs. Med hjälp av utbildning, information och dialog är vår ambition att alla anställda ska vara delaktiga i ett offensivt arbete för en hållbar utveckling.

Kvalitetsarbete

Folkleks kvalitetsarbete är långsiktigt, förbyggande och en integrerad del av det dagliga arbetet på alla nivåer i verksamheten. Genom att erbjuda produkter som motsvarar beskrivningar och specifikationer, som levereras på utsatt tid och till rätt pris hoppas vi att du som kund ska känna dig nöjd med din investering och förhoppningsvis komma tillbaka till oss när det är dags för nästa utemiljörenovering.

Leverantörsäkerhet

Vi väljer att arbeta med leverantörer som delar vår syn på miljöarbete och söker alltid efter de produktalternativ som är mest skonsamma mot miljön. Genom att påverka, kontrollera och samarbeta med underleverantörer säkerställer vi att tillverkning, paketering och transporter sker under hållbara förhållanden med minimalt utsläpp. Vi begär löpande in dokumentation och gör stickprov, en rutin som hjälper oss att identifierar eventuella avvikelser och säkerställer att miljödirektiv och andra offentliga önskemål efterföljs.  

Produktsäkerhet

För att möta de förväntningar och krav som våra kunder, intressenter, lagar och regler ställer på utrustning för offentliga utemiljö krävs att våra produkter håller god kvalitet och är säkra. Som garant för att vår utrustning följer rådande säkerhetsstandarder och är tillverkade av högsta kvalitet har våra lek- och sportprodukter tredjepartscertifierats av det tyska testlaboratoriet TÜV. För lekutrustning innebär det att produkterna följer standarden för EN 1176, för fitnessutrustning EN 16630, för multiarenor EN 15312 och fallskydd EN 1177. Certifikaten innebär att du som kund kan känna dig trygg med att produkterna har testats och godkänts såväl ur ett konstruktions-och produktionsperspektiv som avseende miljö- och kvalitetsaspekter.  

Kemikalier

För att vara säkra på att de produkter vi tillhandahåller inte innehåller skadliga ämnen eller bidrar till föroreningar ska våra leverantörer förhålla sig till såväl kemikaliedirektivet Reach som EU:s Harmonized Legislation. För att säkerställa att gällande miljökrav och andra offentliga direktiv efterföljs gör vi regelbundna granskningar och kontroller, begär in dokumentation och har ständig dialog med våra leverantörer.

För att garantera att våra lek-, sport- och parkprodukter lever upp till gällande miljökrav har vi ett pågående arbete med att låta externa föreningar, såsom Byggvarubedömningen, miljöcertifiera våra produkter. Detta certifieringsarbete är långsiktigt och kommer att fortgå till majoriteten av produkterna har certifikat.

Material

Vi arbetar långsiktigt och konsekvent med att våra produkter ska vara giftfria, hålla länge och förbruka så lite naturresurser som möjligt. Därför är vår utrustning tillverkad i hållbara förnybara eller återvinningsbara råvaror och material.

Trä

Allt trämaterial i vår utrustning kommer från skogar som är spårbarhetscertifierad, FSC och PEFC certifikatet på våra produkter är en garanti för att träet kommer från ett hållbart skogsbruk. För våra träprodukter använder vi till största del träslagen furu och robinia.

Furu är ett starkt och tåligt träslag vilket gör att den väl anpassad som bärande del i lekplats- och parkutrustning. Furu är dessutom estetiskt tilltalande och smälter vackert in i parker och bostadsmiljöer.

Robinia är känt för att vara ett mycket hållbart och slitstarkt träslag eftersom det nästan enbart består av kärnträ. Robinia är väl anpassat för användning i vårt nordiska klimat och står emot rötangrepp och fukt bättre än något annat träslag. Robinia-virket i vår lekutrustning kommer från planeringar i södra och östra Europa.

Stål

Vissa av våra produkter är till största delen tillverkade i stål eller har komponenter i stål. Utrustning i stål är mycket stabil och hållbar, därtill kräver den minimalt underhåll. För stålkomponenter använder vi konstruktionsstål som till största del är varmförzinkad och därefter pulverlackerade för att ge bästa möjliga skydd mot rost. Vi har även utrustning med delar i rostfritt stål, vilket är mycket motståndskraftigt mot slitage. Rutschkanor och bärande stolpar är exempel på delar i rostfritt stål.

HPL

HPL, eller högtryckslaminat, är ett mycket väderbeständigt och starkt material som vi använder för paneler och tak i många av våra produkter. Laminatet kräver knappt något underhåll och finns i många olika färger.

HDPE

HDPE står för High Density Poly Ethene, vilket är återvunnet plastmaterial. HDPE är underhållsfritt och tåligt vilket gör att det lämpar sig väl för delar såsom paneler, tak och väggar på lekredskap med högt slitage.

Förpackning och avfall

Folklek är medlemmar i FTI och tar vårt ansvar avseende förpackningar. Vi arbetar mot att minska våra avfallsvolymer och förpackningsemballage, utan att för den delen tulla på skyddet produkterna behöver när de fraktas. Vi försöker alltid hålla nere mängden emballage, använda material som går att återvinna vilket gör att vi minskar på onödigt avfall. På så sätt minskar vi vårt CO2—avtryck genom att paketen blir mindre skrymmande vilket gör att vi kan frakta mer i samma transport.

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Folklek logga