Montering och installation

Installation och montering av lek- och sportutrustning

Folklek erbjuder installation av lek- och sportutrustning över hela Sverige. Vi har ett rikstäckande nätverk av markentreprenörer och installatörer med lång erfarenhet av att montera lek- och sportprodukter samt installera fallskydd. Med vår installationsservice för en nyckelfärdig utemiljö finns vi med som stöd från skisstadiet till att utemiljön är klar och det är dags för invigning. Säkerhet, kvalitet och service står i fokus, du som kund ska känna dig trygg i din investering och nöjd med din nya lek- eller idrottsplats.

Leverans och monteringsanvisningar

Våra produkter levereras omonterade. För att säkerställa att monteringen blir rätt gjord ska den göras i enlighet med den monteringsanvisning för respektive redskap som medföljer i leveransen, alternativt skickas av Folklek i samband med leverans. Tyvärr orsakas många olyckor på lekplatser som en följd av bristfällig eller felaktig montering av lek- och sportredskap, vi betonar därför vikten av kunnig monteringspersonal som följer monteringsanvisningarna. Felaktig montering innebär uppenbara säkerhetsrisker, vidare gäller heller inte våra garantivillkor om utrustning är felmonterad och som en följd av detta går sönder.

Montering och totalentreprenad

När du beställer montering eller totalentreprenad av lekredskap eller sportutrustning får du ett installationsdatum av oss några dagar efter bekräftad offert.

Montering av lek- och sportredskap ovan mark

Montering av redskap innebär att kunniga montörer ombesörjer att dina produkter monteras ihop enligt anvisning.
I denna tjänst ingår endast montering av utrustning, inga markjobb, deponi, emballagehantering eller återställning av grönytor ingår. Med denna tjänst kan du känna dig trygg i vetskapen om att produkterna är säkra och har monterats rätt när du ska förankra dem.

Totalentreprenad

Vid totalentreprenad av lek-, sport- och parkutrustning ombesörjer vi montering och förankring av redskapen, markarbeten, installation av fallskydd och/eller de arbeten som har specificerats i en tidigare bekräftad offert.

Folklek förbehåller sig rätten att debitera kostnader som avviker från tidigare bekräftad monteringsoffert. Detta kan handla om schaktmassor som kräver extraarbete/insatser såsom att spränga berg, flytta stora stenar, betongfundament eller stora massor. Vidare gäller samma sak för avvikande markförhållanden som inte har förmedlats av beställaren såsom brunnar, avlopp, lutningar, fjärrvärme, fibernät och andra hinder som försvårar och gör markarbetet mer kostsamt. Installation av konstgräs och gjutet gummi kräver goda väderförhållanden och kan exempelvis inte utföras vid låga temperaturer eller vid tjäle.

Besiktning

Innan den nya utemiljön tas i anspråk ska en slutbesiktning ha genomförts och eventuella fel ha åtgärdats. Folklek har ett kontaktnät med certifierade och oberoende besiktningsmän som bistår med såväl slutbesiktning som kontinuerliga lekplatsbesiktningar.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Folklek logga