Lek på skolgården

Lekplatsen är livskraften i en skola och ger många fördelar för barn, skolan och samhället runtomkring. Med lekplatser i skolor får barn en plats där de kan ha roligt, utveckla vänskap, lära sig och utveckla nya färdigheter. Slå oss på Folklek en signal om du planerar att bygga en lekplats eller renovera en skolgård! Vi hjälper dig att planera och se till att du får ut maximalt av din yta och budget!

Läs mer »