LEKPANELER

Varför ska man ha lekpaneler på lekplatsen?

Lek- och spelpaneler är uppskattade av lekplatsens allra yngsta besökare. Lekpaneler har dock fler värden än att bara vara roliga, de uppmuntrar barn att utforska nya sensoriska element och triggar fantasin. Denna typ av lekutrustning är dessutom tillgänglig och passar alla barn oavsett funktionsnedsättning. En lekvägg utvecklar kognitiva och mentala färdigheter genom att olika aktiviteter och spel som barnen interagera med.

SHOW FILTERS

Serie

Material

Lekpaneler – visste du det här?

Lekpaneler är en åldersanpassad lekutrustning som hjälper barn att utveckla fysiska och kognitiva färdigheter som de sedan har nytta av och kommer använda senare i livet. Lekelementen kombinerar roliga, kluriga och färgglada spel med pedagogik vilket gör lekväggen till en spännande lekutrustning utomhus för småbarn. Lekpaneler på lekplatsen eller förskolegården ger barn sensorisk och mental stimulans, möjlighet till social interaktion och fantasilek. Därtill kan barn i alla åldrar oavsett funktionsnedsättning kan leka tillsammans.

När du planerar din lekplats, tänk efter vilken av följande aktivitet du vill att lekpanelen ska ha:

 • Matematikspel
 • Musikinstrument
 • Ljudspel
 • Alfabetet
 • Griffeltavla
 • Tre i rad
 • Kulram
 • Kupolfönster
 • Måttenheter
 • Lära sig klockan
 • Djurspel
 • Labyrintspel

Fördelarna med lek- och spelpaneler på en lekplats

Lekplatsen är en miljö där barn leker och samtidigt får en paus från strukturerade aktiviteter på förskolan eller hemma. Spelpaneler är ett roligt sätt för barn att kombinera lek och lärande när de leker utomhus. Lekpaneler tillför värde för lekplatser på följande sätt:

Skapar social interaktion: Barn kan leka med lekpaneler på egen hand eller tillsammans med en kompis. Medan de leker lär barn sig hur de kan lösa problem genom att samarbeta med andra. Speciellt småbarn kan stärka sina sociala färdigheter genom att berätta hur de tror att spelet ska lösas, dela med sig och vänta på sin tur.

Stimulerar lärande och kognitiv utveckling: En lekplats ska bjuda barn på många möjligheter att lära sig nya saker. Lekpaneler lär barn om matematik, naturvetenskap, klockan och alfabetet. Dessa lekelement är roliga för barn och utvecklande för deras sinnen.

Lockar barn till lekplatsen

Efter att ha varit inomhus behöver barn frisk luft och ljus. Även när barnen har rast är det roligt att klura, spela och lära sig nya saker på en lekvägg. Färgglada, interaktiva lekpaneler lockar barn till en lekplats. Det finns ofta många olika paneler med spel att välja mellan på en lekplats vilket håller barn sysselsatta under lång tid. När barn leka med denna typ av lekutrustning lär de sig att associera lärandet med något positivt och roligt.

Stimulerar och utveckla taktila färdigheter: Barn tycker om att känna och ta på material med olika texturer när de är små medan deras sensoriska färdigheter utvecklas. Lekpaneler erbjuder barn olika taktila utmaningar vilket stimulera nervsystemet och utvecklar barns förståelse för omgivningen.

Utvecklar hörseln

Förutom att stimulera barns taktila sinnen utvecklar musikpaneler också hörseln. Barn kan spela på en xylofon för att skapa olika ljud och musik. Lekpaneler med ljud och musik har också terapeutiska fördelar som kan lugna och hjälpa barnets utveckling.

Utvecklar synen

Synen är nödvändig för hur barn tänker och lär sig saker. Lekväggar med sensoriska aktiviteter har ofta även visuella element som uppmuntrar till koncentration och att fästa uppmärksamheten vid något.

Bygger självförtroende och självkänsla

 Lekpaneler uppmuntrar barn till att själva upptäcka sitt språk och sina sensoriska och motoriska färdigheter. Barn växer när de leker, interagerar med andra barn och lär sig nya sakar på lekplatsen. Att ha många olika sensoriska lekpaneler uppmuntrar barn att fatta egna beslut och leka på de paneler som de tycker är roligast.

Aktiverar alla barn

Lek- och spelpaneler på lekplatsen är både roligt och utvecklande för barn i alla åldrar och fysiska förutsättningar. Sensoriska paneler uppmuntrar utveckling genom syn, hörsel och beröring. Musikpaneler stimulerar det auditiva systemet och har en särskilt lugnande inverkan för barn inom autismspektrat och med ADHD-diagnos.

Uppmuntrar till kreativitet: När du planerar en lekplats för en förskola eller annan skolgård rekommenderar vi att du väljer lekpaneler med problemlösningsspel som tränar barn att tänka kritiskt och självständigt. Man kan också inkludera lekpaneler som är tematiserade och som blir en kuliss för lekar i en fantasifull värld, såsom en bondgård eller ett hus. Rollekar är viktiga för barn eftersom det utvecklar förmågan att samarbeta med andra barn och empati.

Lär barn uttrycka sig

I unga år behöver barn lära sig sätta ord på vad de känner. Lekpaneler stimulera fantasilekar vilket gör att barn lär sig hur de ska hantera sina känslor på ett sätt som får dem att må bra. Denna typ av lek låter barn leka självständighet och ger dem utrymme att uttrycka sina känslor, tankar och idéer.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Folklek logga