Lek på skolgården

På skolgården händer stora saker i våra barns liv; de får kompisar, delar hemligheter, och leker. Men skolgårdens lekplats är mer än bara en lekplats. Lekplatsen är avgörande för barn i utvecklingen av viktiga livserfarenheter, vanor och attityder – något de sedan bär med sig hela livet.

Varför ska vi bry oss om skolgården?

Skolgårdens lekyta och lekutrustning har aldrig varit viktigare. Behovet av relevanta, åldersanpassande och spännande lekställningar och väldesignade lekytor har aldrig varit större. Detta då många barn tenderar att blir kvar inomhus på rasten med sina mobiltelefoner. Lekplatsen erbjuder en mängd fördelar som ett barn inte kan få inomhus i klassrummet eller från spelen på telefonen. En intressant lekplats är en lekplats med rumslighet och platser för olika typ av lek. En sådan lekplats ger plats och utrymme för alla barn; de försiktiga som inte vill leka i centrum, aktivitet till de som utmana sig fysiskt, lek för småbarn och åldersanpassade aktiviteter till ungdomar.

Vilka är fördelarna?

 • Utveckla unga sinnen och självförtroende

Lekplatser ger barn en miljö där leken är ostrukturerad och fri. I den fria leken använder barnen sin fantasi vilket stimulerar känslomässiga, sociala och kreativa färdigheter. Alla dessa aspekter har i sin tur en positiv inverkan på koncentration och fokus på lektioner och skolarbete. Genom att använda sin fantasi och fri lek bygger barn självförtroende och lär sig att tillsammans med andra överkomma utmaningar och hinder.

 • Utveckla förståelse och sociala färdigheter

Lekplatser är en bra miljö som hjälper barn att förstå sociala normer och utveckla sina egna sociala färdigheter. Till skillnad från klassrummet erbjuder lekplatsen en avslappnade miljö där man kan ska vänner, leka med andra och lära sig vad som är okej och inte socialt. Även om sociala färdigheter teoretiskt kan läras ut i ett klassrum, är tillämpningen på lekplatsen avgörande för barns utveckling.

 • Fysisk aktivitet

En mer uppenbar fördel med lekplatsen på skolgården är att den uppmuntrar till fysisk aktivitet på rasterna. Några lekredskap som uppmuntrar till fysisk aktivitet på lunchrasten är klätterställningar, hinderbanor och rutschkanor. Utomhuslek är viktigt för barns fysiska utveckling och förbättrar balans och motorik. Lekplatsutrustning hjälper även barn att utveckla koordination och lita på sina instinkter.

 • Lekplatser gör skolan och lärandet roligare

Skolor har en viktig roll i ett barns lärande och utveckling och för många går lärande och lek hand i hand. Att skapa miljöer där barn kan leka, vara kreativa, slappna av och ha roligt utanför klassrummet är viktig för alla skolor.

Lekplatsen är livskraften i en skola och ger många fördelar för barn, skolan och samhället runtomkring. Med lekplatser i skolor får barn en plats där de kan ha roligt, utveckla vänskap, lära sig och utveckla nya färdigheter. Slå oss på Folklek en signal om du planerar att bygga en lekplats eller renovera en skolgård! Vi hjälper dig att planera och se till att du får ut maximalt av din yta och budget!

Lekpyramider i trä och vattenlek i Robinia

Höghöjdslek på naturlekplatsen i dessa två lektorn med tubrutschkanor och nättunnel.
Lekpyramider i trä med fyra tubrutschar

Höghöjdslek med tubrutsch gör lekupplevelsen spännande

Nu har vi fyllt på med massor av nya lekutrustning. Lekställningarna ovan är hela nio meter höga, har två våningar och blir som ett landmärke för området och lekplatsen. Lektornen med sina tubrutschar är arkitektoniskt utformade och stilrena i formspråket, och passar bra på en centralt belägen lekplats av det större slaget. På lekplatsen och i lekutrustningen kan många barn leka samtidigt – åka rutschkana från första eller andra våningen, ta sig mellan tornen via en nättunneln eller bara titta på utsikten från en av våningarna. Här hittar du lekutrustningen https://folklek.se/product/dubbla-pyramider-i-tra-med-natgang-och-4-tubrutschar/

Fördelar med lek på hög höjd:

 • Spännande klättring som tar barnen högt ovanför lekplatsen
 • Spännande att få se lekplatsen ovanifrån
 • Mindre yta med fallskydd behövs jämfört med en vanlig lekplats
 • Fallskydd behövs vid rutschkanornas utfart och runt stegen

Vattenlek på lekplatsen är både utvecklande och roligt

Vattenlek är nog det lekredskap som täcker störst åldersspann – från små barn upp till ungdomar i övre tonåren, kanske även vuxna, för den delen. Det är något speciellt med att leka med vatten, vatten som rinner och som man kan leda om ner till ett kärl, hjul eller stoppa flödet för. Vatten är helt enkelt väldigt lekfullt. Folklek har många olika varianter av vattenlek, från mindre till större anordningar. Lekutrustningen är anpassad för offentliga utemiljöer och kommer som förgylla många barn och ungdomars besök på en naturlekplats eller en helt vanlig lekpark med lite finess. Här hittar du all vår vattenlek samlad: https://folklek.se/vattenlek/

Vattenlek på lekplatsen är utvecklande för barn:

 • Pedagogiskt utvecklande för barn
 • Stimulerar barns fantasi och inbjuder till rollekar
 • Stimulerar utforskandet av matematiska begrepp och problemlösningar
 • Utvecklar barns rumsuppfattning

Därför startade vi Folklek, Johan och Katja berättar i tidningen

2021-06-15 – I en artikel i dagens Enköpings-Posten  berättar vi om bakgrunden till varför vi startade Folklek. 

Vi berättar om hur pandemin i kombination med en ökad medvetenhet om fysisk aktivitet har gjort att allt fler vistas utomhus och att publika utemiljöer aldrig har använts så mycket som nu.  Vidare berättar vi om det finska lekplatsbolaget Leikkiset Oy som är en del i satsningen på Folklek. 

Vi konstaterar att det är en “euforisk känsla”, att få starta Folklek och driva eget, men att det nu är 100 procent upp till oss och att vi inte har någon annan att skylla på. 

Artikeln beskriver vårt engagemang för våra lekplatsprodukter och träningsutrustning och den livsstil som aktiva utemiljöer handlar om. 

Avslutningsvis konstaterar vi att det är en fantastisk bransch, att det är extremt givande att få vara med att anlägga nya lek- och träningsplatser och att det vi gör faktiskt främjar folkhälsan.

Lappset-avhoppare startar nytt bolag i lek- och sportbranschen

Enköping den 8 juni 2021 – Nu etableras ett nytt företag, Folklek AB, i branschen för lekplats-, tränings- och parkutrustning. Grundarna Katja Skånér och Johan Hedengren kommer närmast från Lappset Sweden i rollerna som VD respektive försäljningschef. I Folkleks sortiment märks bland annat lekställningar i Svanen-certifierad OrganoWood jämte ett stort utbud av utegym.

Marknaden för utemiljöprodukter såsom lekplatser, utegym och parkmöbler har vuxit stadigt de sista åren. Bristen på fysisk aktivitet bland både barn och vuxna tillsammans med de förändrade friluftsvanor som följt med pandemin, har satt nytt fokus på publika utemiljöer. Det är med ett brinnande engagemang för barn och ungas hälsa och kärlek till branschen som Folklek nu startas.

Folklek har ett tydligt mål med sin verksamhet; att möta kundernas efterfrågan och skapa största möjliga kundvärde.

-Vi befinner oss i en spännande resa mot framtiden. Folklek må vara nystartat och fortfarande litet, men tillsammans har vi närmare 20 års erfarenhet av branschen och många fina kundrelationer i bagaget. Vi vet vad som krävs av en leverantör och vad som efterfrågas på marknaden, säger Katja Skånér.

Folklek startades i april 2021 och har, utöver Katja och Johan, en tredje delägare i det finska lekplatsbolaget Leikkiset Oy. I och med Leikkiset har Folklek även en stark aktör med mångårig branscherfarenhet och expertis i ryggen.

Folklek erbjuder ett fullskaligt utbud av såväl lekprodukter för lekplatser som tränings- och sportutrustning som aktiverar barn, unga och vuxna utomhus. Företaget riktar sig främst till föreskrivande led, entreprenörer, kommuner, fastighetsbolag, och bostadsrättföreningar.

-Vi är väldigt engagerade i det vi gör, våra kunder och barnen -våra slutkunder. Det är av största vikt för oss att leverera kundvärde genom hela den process en ny utemiljö innebär samt att våra utemiljöer ska vara säkra och lätta att underhålla. Det är alldeles för många lekplatser som läggs ner som en följd av dyrt underhåll, vilket är oerhört sorgligt, säger Johan Hedengren.

Folklek har sin hemvist i Enköping, 8 mil nordväst om Stockholm.

Nyheter

Lek på skolgården

På skolgården händer stora saker i våra barns liv; de får kompisar, delar hemligheter, och leker. Men skolgårdens lekplats är mer än bara en lekplats. Lekplatsen är avgörande för barn i utvecklingen av viktiga livserfarenheter, vanor och attityder – något de sedan bär med sig hela livet.

Varför ska vi bry oss om skolgården?

Skolgårdens lekyta och lekutrustning har aldrig varit viktigare. Behovet av relevanta, åldersanpassande och spännande lekställningar och väldesignade lekytor har aldrig varit större. Detta då många barn tenderar att blir kvar inomhus på rasten med sina mobiltelefoner. Lekplatsen erbjuder en mängd fördelar som ett barn inte kan få inomhus i klassrummet eller från spelen på telefonen. En intressant lekplats är en lekplats med rumslighet och platser för olika typ av lek. En sådan lekplats ger plats och utrymme för alla barn; de försiktiga som inte vill leka i centrum, aktivitet till de som utmana sig fysiskt, lek för småbarn och åldersanpassade aktiviteter till ungdomar.

Vilka är fördelarna?

 • Utveckla unga sinnen och självförtroende

Lekplatser ger barn en miljö där leken är ostrukturerad och fri. I den fria leken använder barnen sin fantasi vilket stimulerar känslomässiga, sociala och kreativa färdigheter. Alla dessa aspekter har i sin tur en positiv inverkan på koncentration och fokus på lektioner och skolarbete. Genom att använda sin fantasi och fri lek bygger barn självförtroende och lär sig att tillsammans med andra överkomma utmaningar och hinder.

 • Utveckla förståelse och sociala färdigheter

Lekplatser är en bra miljö som hjälper barn att förstå sociala normer och utveckla sina egna sociala färdigheter. Till skillnad från klassrummet erbjuder lekplatsen en avslappnade miljö där man kan ska vänner, leka med andra och lära sig vad som är okej och inte socialt. Även om sociala färdigheter teoretiskt kan läras ut i ett klassrum, är tillämpningen på lekplatsen avgörande för barns utveckling.

 • Fysisk aktivitet

En mer uppenbar fördel med lekplatsen på skolgården är att den uppmuntrar till fysisk aktivitet på rasterna. Några lekredskap som uppmuntrar till fysisk aktivitet på lunchrasten är klätterställningar, hinderbanor och rutschkanor. Utomhuslek är viktigt för barns fysiska utveckling och förbättrar balans och motorik. Lekplatsutrustning hjälper även barn att utveckla koordination och lita på sina instinkter.

 • Lekplatser gör skolan och lärandet roligare

Skolor har en viktig roll i ett barns lärande och utveckling och för många går lärande och lek hand i hand. Att skapa miljöer där barn kan leka, vara kreativa, slappna av och ha roligt utanför klassrummet är viktig för alla skolor.

Lekplatsen är livskraften i en skola och ger många fördelar för barn, skolan och samhället runtomkring. Med lekplatser i skolor får barn en plats där de kan ha roligt, utveckla vänskap, lära sig och utveckla nya färdigheter. Slå oss på Folklek en signal om du planerar att bygga en lekplats eller renovera en skolgård! Vi hjälper dig att planera och se till att du får ut maximalt av din yta och budget!

Lekpyramider i trä och vattenlek i Robinia

Höghöjdslek på naturlekplatsen i dessa två lektorn med tubrutschkanor och nättunnel.
Lekpyramider i trä med fyra tubrutschar

Höghöjdslek med tubrutsch gör lekupplevelsen spännande

Nu har vi fyllt på med massor av nya lekutrustning. Lekställningarna ovan är hela nio meter höga, har två våningar och blir som ett landmärke för området och lekplatsen. Lektornen med sina tubrutschar är arkitektoniskt utformade och stilrena i formspråket, och passar bra på en centralt belägen lekplats av det större slaget. På lekplatsen och i lekutrustningen kan många barn leka samtidigt – åka rutschkana från första eller andra våningen, ta sig mellan tornen via en nättunneln eller bara titta på utsikten från en av våningarna. Här hittar du lekutrustningen https://folklek.se/product/dubbla-pyramider-i-tra-med-natgang-och-4-tubrutschar/

Fördelar med lek på hög höjd:

 • Spännande klättring som tar barnen högt ovanför lekplatsen
 • Spännande att få se lekplatsen ovanifrån
 • Mindre yta med fallskydd behövs jämfört med en vanlig lekplats
 • Fallskydd behövs vid rutschkanornas utfart och runt stegen

Vattenlek på lekplatsen är både utvecklande och roligt

Vattenlek är nog det lekredskap som täcker störst åldersspann – från små barn upp till ungdomar i övre tonåren, kanske även vuxna, för den delen. Det är något speciellt med att leka med vatten, vatten som rinner och som man kan leda om ner till ett kärl, hjul eller stoppa flödet för. Vatten är helt enkelt väldigt lekfullt. Folklek har många olika varianter av vattenlek, från mindre till större anordningar. Lekutrustningen är anpassad för offentliga utemiljöer och kommer som förgylla många barn och ungdomars besök på en naturlekplats eller en helt vanlig lekpark med lite finess. Här hittar du all vår vattenlek samlad: https://folklek.se/vattenlek/

Vattenlek på lekplatsen är utvecklande för barn:

 • Pedagogiskt utvecklande för barn
 • Stimulerar barns fantasi och inbjuder till rollekar
 • Stimulerar utforskandet av matematiska begrepp och problemlösningar
 • Utvecklar barns rumsuppfattning

Därför startade vi Folklek, Johan och Katja berättar i tidningen

2021-06-15 – I en artikel i dagens Enköpings-Posten  berättar vi om bakgrunden till varför vi startade Folklek. 

Vi berättar om hur pandemin i kombination med en ökad medvetenhet om fysisk aktivitet har gjort att allt fler vistas utomhus och att publika utemiljöer aldrig har använts så mycket som nu.  Vidare berättar vi om det finska lekplatsbolaget Leikkiset Oy som är en del i satsningen på Folklek. 

Vi konstaterar att det är en “euforisk känsla”, att få starta Folklek och driva eget, men att det nu är 100 procent upp till oss och att vi inte har någon annan att skylla på. 

Artikeln beskriver vårt engagemang för våra lekplatsprodukter och träningsutrustning och den livsstil som aktiva utemiljöer handlar om. 

Avslutningsvis konstaterar vi att det är en fantastisk bransch, att det är extremt givande att få vara med att anlägga nya lek- och träningsplatser och att det vi gör faktiskt främjar folkhälsan.

Lappset-avhoppare startar nytt bolag i lek- och sportbranschen

Enköping den 8 juni 2021 – Nu etableras ett nytt företag, Folklek AB, i branschen för lekplats-, tränings- och parkutrustning. Grundarna Katja Skånér och Johan Hedengren kommer närmast från Lappset Sweden i rollerna som VD respektive försäljningschef. I Folkleks sortiment märks bland annat lekställningar i Svanen-certifierad OrganoWood jämte ett stort utbud av utegym.

Marknaden för utemiljöprodukter såsom lekplatser, utegym och parkmöbler har vuxit stadigt de sista åren. Bristen på fysisk aktivitet bland både barn och vuxna tillsammans med de förändrade friluftsvanor som följt med pandemin, har satt nytt fokus på publika utemiljöer. Det är med ett brinnande engagemang för barn och ungas hälsa och kärlek till branschen som Folklek nu startas.

Folklek har ett tydligt mål med sin verksamhet; att möta kundernas efterfrågan och skapa största möjliga kundvärde.

-Vi befinner oss i en spännande resa mot framtiden. Folklek må vara nystartat och fortfarande litet, men tillsammans har vi närmare 20 års erfarenhet av branschen och många fina kundrelationer i bagaget. Vi vet vad som krävs av en leverantör och vad som efterfrågas på marknaden, säger Katja Skånér.

Folklek startades i april 2021 och har, utöver Katja och Johan, en tredje delägare i det finska lekplatsbolaget Leikkiset Oy. I och med Leikkiset har Folklek även en stark aktör med mångårig branscherfarenhet och expertis i ryggen.

Folklek erbjuder ett fullskaligt utbud av såväl lekprodukter för lekplatser som tränings- och sportutrustning som aktiverar barn, unga och vuxna utomhus. Företaget riktar sig främst till föreskrivande led, entreprenörer, kommuner, fastighetsbolag, och bostadsrättföreningar.

-Vi är väldigt engagerade i det vi gör, våra kunder och barnen -våra slutkunder. Det är av största vikt för oss att leverera kundvärde genom hela den process en ny utemiljö innebär samt att våra utemiljöer ska vara säkra och lätta att underhålla. Det är alldeles för många lekplatser som läggs ner som en följd av dyrt underhåll, vilket är oerhört sorgligt, säger Johan Hedengren.

Folklek har sin hemvist i Enköping, 8 mil nordväst om Stockholm.

Här kommer du att kunna läsa de senaste nyheterna från Folklek.

Här kommer du att kunna läsa de senaste nyheterna från Folklek.

Lek på skolgården

Lekplatsen är livskraften i en skola och ger många fördelar för barn, skolan och samhället runtomkring. Med lekplatser i skolor får barn en plats där de kan ha roligt, utveckla vänskap, lära sig och utveckla nya färdigheter. Slå oss på Folklek en signal om du planerar att bygga en lekplats eller renovera en skolgård! Vi hjälper dig att planera och se till att du får ut maximalt av din yta och budget!

Läs mer »